Azken eguneraketa: 2022-01-11 13:42:55

AMOREBIETA-ETXANOKO UDALA

P4800300H

IL0169

Udalaren saneamenduko kolektorera isurtzeko C eta D MOTA-tako baimena

C eta D motetako erabiltzaileentzat derrigorrezkoa da C eta D MOTAKO ISURTZEKO BAIMENA lortzea, hurrenez hurren, hondakin-urak udaleko saneamendu-kolektorera isurtzeko.

C MOTA: Ura merkataritza edo industria jardueretarako erabiltzen duena,
urtean 350.000 m3 baino gutxiago isurtzea eta 200-5.000 bitarteko karga kutsatzailea
biztanle baliokideak, Erregelamendu honen 16. artikuluaren arabera zehaztua.
Aurreko lerroaldean azaldutako baldintzak betetzen ez baditu eta prozesu hauek baditu: hodi biltzaileetara edo metal astunak dituztenetara isurketa agresiboak eragiten dituztenean, edo eragin ditzaketenean edo materia inhibitzailetzat har daitezkeen beste elementu batzuk, prozesuetan duten eragin negatiboagatik arazketakoa.

 

D MOTA: Merkataritza- edo industria-jardueretarako ura erabiltzen duena eta isurketak egiten dituena 5.000 biztanle baliokidetik gorako karga kutsatzailea, Erregelamendu honetako arauen arabera, eta/edo guztizko isuri-bolumena 350.000 m3/urte.

Saneamendu sarearen planoa, Udalaren saneamendu sarearekin lotu arte

  Aurrez aurre:
 • Udaletxea - HAZ
  Udaletxea
  Herriko plaza z/g, 48340 AMOREBIETA-ETXANO
  Ordutegia: 7:30 - 15:00
  Posta arrunta:
 • Udaletxeko posta arrunta
  Herriko plaza z/g, 48340 AMOREBIETA-ETXANO
04 - Isurketa baimena
B motako erabiltzaileentzat, Amorebieta-Etxanoko kolektorera egindako isurketen arautegiaren arabera 51,36 Euro
C motako erabiltzaileentzat, Amorebieta-Etxanoko kolektorera egindako isurketen arautegiaren arabera 424,96 Euro
Titulartasuna aldatzeagatik edo isurketa baldintzak aldatzeagatik 49,33 Euro
Aurreikusitako epea: 3 hilabete
Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 3 hilabete
Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa

Eskabidearen sarrera, HAZak egingo du.

Dagokion sailera bidali: Zerbitzuak

Espedientearen irekiera.

Espedientea teknikaren eta administrazioaren ikuspegitik aztertu.

Instantzia teknikoari zuzentzeko eskatu , hala badagokio.

Ikuskapen bisita, hala badagokio.

Isurketa Baimenaren 3 ale igortzea interesdunari, sina ditzan.

Sinatutako 2 ale jaso.

Tasa-Kitapena.

Isurtzeko Baimena ematea Alkatetzaren dekretu bidez.

Jakinarazpena.

Alkatetza
Arlo Teknikoa - Azpiegiturak eta zerbitzuak

Udalak laguntza teknikoa du (GAMASER-.rsmera@globalomnium.com), aurkeztu beharreko eskabidea betetzean sortzen diren zalantzak argitzeko.
Informazio gehiago
Telefonoz: 946300002 - 300 luzapena
Telematikoki: bulegotikoa@amorebieta.eus

Isurtzeko baimenaren eskaera jasotzen denean, Zerbitzu Sailak posta elektronikoz bidali beharko du GAMASER-Ruben Santamariara: rsmera@globalomnium.com

D motako baimena oso nekez aplikatuko da, gaur egun ez dago Zerga Ordenantzan onartutako tasarik, hura sartzea proposatuko da, C motako baimenarekin bat eginez.