Azken eguneraketa: 2021-09-16 07:54:21

AMOREBIETA-ETXANOKO UDALA

P4800300H

IL0129

Gizarte larrialdietarako laguntza

Izaera ekonomikoa eta diru-laguntzakoa duen prestazio ekonomikoa ez aldizkakoa da, ohiko edo ez ohiko gastu espezifikoei aurre egin ahal izateko behar adina baliabide ez duten pertsonei zuzendutakoa, gizarte arloko baztertze egoerak prebenitzeko, saihesteko edo murrizteko.

Interesatutako edozeinek edo bere lege ordezkariak.

Betebeharrak:

 • Amorebieta-Etxanon erroldatuta egotea eta bertan benetako bizilekua izetea eta EAEko edozein udalerritan erroldatuta egon izana eskaria aurkeztu aurreko 6 hilabeteetan gutxienez. 6 hilabeteko epealdi hori betetzen ez bada, EAEko edozein udalerritan erroldatuta egon izana 5 urtez jarraian eskaria aurkeztu aurreko 10 urteetan.
 • Eskaria aurkeztu aurreko urtebetean, gutxienez, bizikidetza unitatea eratuta izatea.
 • 18 urte beteta izatea
 • Diru-sarrerak bermatzeko errentaren zenbatekoa baino 4 aldiz handiagoak izango diren baliabideak edo ondarea ez izatea.
 • Bizikidetza unitateko kide guztien Nortasun Agiri Nazionala, Pasaportea edo Atzerritarraren Identifikazio Zenbakia.  
 • Familia liburua
 • Lehenago bizi zen udalerriko errolda historikoa
 • Jatorrizko herrialdeko ondasun higiezinen ziurtagiria
 • Lanbideko bitartekotza duen lan eskaeraren dokumentuaren fotokopia, LEBD
 • Etxebizitzan bizi eta adinez nagusi direnen azken bost urtetako ondasun, errenta eta banku kontuei buruzko Foru Ogasunaren ziurtagiria (Askatasun Etorbidea, 12, Durango, Tlf.: 946125500)
 • Titularrak diren kide guztien azken urteko gordailu eta kontu korronteen mugimenduen bankuko eredua
 • Bankuko helbideratzearen eredua
 • Lan kontratuaren fotokopia
 • Jardunean dauden 16 urtetik gorako heldu guztien azken hiru nominen fotokopia
 • Etxebizitzan bizi diren 16 urtetik gorako helduen lan-bizitza
 • Diru-sarreren zinpeko aitortza
 • Banaketa gertatuz gero, epai judiziala, hitzarmen erregulatzailea, elikagai pentsio eskaria edo epaia ez betetzearen ondorioz aurkeztutako erreklamazio judizialari buruzko abokatuaren ziurtagiria edo Adierazpen arduratsua.
 • Mantenu pentsioaren ordainketaren ziurtagiria
 • Eusko Jaurlaritzako Etxebiden alokairuko etxebizitza eskatzaile gisa izena emanda egotearen agiriaren kopia
 • Etxebizitzaren kontratua (alokairu, berrakura, pupilatzea
 • Etxebizitzaren ordainketaren ordainagiriak
 • Hipoteka-maileguaren bankuko ziurtagiria
 • Argi, ur, gas, komunitate, etxeko seguruaren ordainagiriak
 • Eskatzen denaren aurrekontu bi edo faktura
 • 16 urtetik gorakoen matrikulazio ziurtagiria
 • Aurreko urteetako Gizarte Larrialdietarako laguntzaren ordainketaren ziurtagiriak
  Aurrez aurre:
 • Udaletxea - HAZ
  Udaletxea
  Herriko plaza z/g, 48340 AMOREBIETA-ETXANO
  Ordutegia: 7:30 - 15:00
  Posta arrunta:
 • Posta ziurtatua
  Herriko plaza z/g, 48340 AMOREBIETA-ETXANO

Kudeaketaren kostua Udalak hartuko du bere gain.

Aurreikusitako epea: Berehala
Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 3 hilabete
Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa
 1. Aurkeztu beharreko dokumentazioaren berri eman
 2. Hitzordua Gizarte Ekintzarekin eta balorazioa: hilabete bat
 3. Eskaria eta dokumentazioa erregistratu, eskaneatu eta kopia eman interesatuari.
 4. Eskatutako laguntzak onetsi edo ez.
 5. Interesatutako pertsonei jakinarazi eta emandako zenbatekoak kontuan ordaindu.
Gizarte ekintza zinegotzi ordezkaria
Gizarte ekintza - Gizarte Zerbitzuak

Eskaria egiten den lehen aldian: Hitzordua Gizarte Langilearekin

Azkenengo 3 urteetan interesdunak ez badu GLLrik eskatu: Hitzordua Gizarte langilearekin