Azken eguneraketa: 2022-01-03 12:37:08

AMOREBIETA-ETXANOKO UDALA

P4800300H

IL0097

Obra txikietarako lizentzia

Adierazpen izaera duen administrazio baimena, instalazioak eraikitzeko, altxatzeko eta ezartzeko obrak egiteko gaitzen duena, eta baita eraikinaren edo instalazioaren estrukturan edo egituraketa arkitektonikoan eraginik ez duten eta bolumen edo erabilera aldaketarik ez dakarten eta aurretiazko jakinarazpen gisa izapidetu ezin daitezkeen eraikinen edo instalazioen berrikuntzarako eta kontserbaziorako ere.

Pertsona fisiko edo juridikoak edo bere lege ordezkariak.

 

 • Egin beharreko obraren nondik norakoa adierazten duen memoria.
 • Aurrekontua, oinarrizko partiden banakapenarekin.
 • Obra ulergarri egingo duen krokisa.
 • Kasu bakoitzean aplikagarri izan daitekeen legediak eskatutako baimen konkurrenteak.
  Aurrez aurre:
 • Udaletxea - HAZ
  Udaletxea
  Herriko plaza z/g, 48340 AMOREBIETA-ETXANO
  Ordutegia: 7:30 - 15:00
  Posta arrunta:
 • Posta ziurtatua
  Herriko plaza z/g, 48340 AMOREBIETA-ETXANO
001 - Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko zerga. Kraga tasa.
TARIFA OROKORRA 5 %
002 - Hobariak. Udalaren interes berezitzat edo onuragarritzat jotako obrak.
Ekainaren 30eko Lurzoru eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legea garatzeko premiazko neurrien ekainaren 3ko 15/2008 Dekretuaren 9. art.an zehaztutako parametroak betetzen dituzten baserrietan egiten diren lanak, betiere hauen egitura, fatxada eta/edo teilatuan mantentze-lanak egiteko, konpontzeko edo ordezkatzeko bada. 60 %
Gizarte-inguruabar, kultur inguruabar edo inguruabar historiko-artistiko bereziak direla eta edo enplegua edo txandakatzeko alojamendu iraunkorra sustatu beharra dela eta interes berezikotzat edo udalerrien onurarakotzat jotzen diren eraikuntza, instalazio edo obretarako. 75 %
Interes berezikotzat edo udal onuragarritzat jotzen bada edozein eraikuntza, instalazio edo obra, eraikinetako kanpoko fatxadak osorik birgaitzea dakartenean eta herri bidera ematen dutenean. 90 %
Kultur Ondarearen Legeak edo arau subsidiarioek babesturiko eraikinetako elementu bereziak artatzeko eta mantentzeko obrak. 60 %
Baserriak eta baserriei atxikiriko instalazioak birgaitzeko obrak, nekazaritzako, basoko edo abeltzaintzako ustiategia denean eta famili unitatearen diru-sarrera bakarra ustiategi horretakoa bada oro har. Horretarako, erakundeak emandako ziurtagiriaren bidez egiaztatuko da nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategiaren benetako neurriak gutxienez N.L.U. bat duela. 60 %
003 - Bestelako hobariak
Azpiegituretako inbertsio pribatuak bultzatzeko planekin loturiko eraikuntza, instalazio edo obrentzat. Hondakin urak saneamendu sare orokorrera eramateko asmoz hobi septikoak kentzera zuzendutako lanei lehentasuna emango zaie. 50 %
Babes ofizialeko etxebizitzei lotutako eraikuntza, instalazio edo obretarako edota etxebizitza horiek etxebizitza sozial sailkapen badute 50 %
Eraikinetako edo aurretik dauden eraikuntzetako barrerak kentzea dakarren edozein eraikuntza, instalazio edo obraren kasuan, baita aurretik igogailurik ez duten eraikinetan igogailua jartzea dakarren edozein eraikuntza, instalazio edo obraren kasuan ere. 90 %
Ostalaritzako Ordenantzan ezarritako baldintzak betetzeko egindako eraikuntza, instalazio eta obretan %50eko hobaria. 50 %
Autokontsumorako eguzki-energiaren aprobetxamendu termiko edo elektrikoak gauzatzeko sistemak sartzen dituzten eraikuntza, instalazio edo obrak. 95 %
002 - Tasak - Obra txikiak
Obra txikiak, teknikari kualifikatuen eskuhartzerik behar ez dutenak eta/edo 18.000,01 €-tik beherako aurrekontua dutenak 58,59 Euro
Aurreikusitako epea: Hilabete 1
Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: hilabete 1
Isiltasun-administratiboaren izaera: Aldekoa

Dokumentazioaren administrazio azterketa, HAZak egingo du.

Eskaeraren kopia bat Udaltzaingoari bidaltzea.

Dagokion sailera bidali

 • Espedientea teknikaren eta administrazioaren ikuspegitik aztertu.
 • Instantzia teknikoari zuzentzeko eskatu 

Beste erakunde edo/eta instantzia batzuei kontsultatu.

Ebazpena/Kitapena

Jakinarazpena

Alkatetza
Arlo Teknikoa - Hirigintza disziplina

Informazio gehiago

www.amorebieta-etxano.eus