Azken eguneraketa: 2022-01-03 12:44:35

AMOREBIETA-ETXANOKO UDALA

P4800300H

IL0095

Obra handietarako lizentzia

Adierazpen izaera duen administrazio baimena, instalazioak eraikitzeko, altxatzeko eta ezartzeko obrak egiteko gaitzen duena, eta baita eraikinaren edo instalazioaren estrukturan edo egituraketa arkitektonikoan eragina duten eraikinen edo instalazioen handitze, berrikuntza eta kontserbaziorako ere. 

Pertsona fisiko edo juridikoak edo bere lege ordezkariak.

 

 • Langile tekniko eskumendunak sinatutako proiektua, behar bezala ikus-onetsia.

 • Kasu bakoitzean aplikagarri izan daitekeen legediak eskatutako baimen konkurrenteak.

 

 

  Aurrez aurre:
 • Udaletxea - HAZ
  Udaletxea
  Herriko plaza z/g, 48340 AMOREBIETA-ETXANO
  Ordutegia: 7:30 - 15:00
  Posta arrunta:
 • Posta ziurtatua
  Herriko plaza z/g, 48340 AMOREBIETA-ETXANO
001 - Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko zerga. Kraga tasa.
TARIFA OROKORRA 5 %
002 - Hobariak. Udalaren interes berezitzat edo onuragarritzat jotako obrak.
Ekainaren 30eko Lurzoru eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legea garatzeko premiazko neurrien ekainaren 3ko 15/2008 Dekretuaren 9. art.an zehaztutako parametroak betetzen dituzten baserrietan egiten diren lanak, betiere hauen egitura, fatxada eta/edo teilatuan mantentze-lanak egiteko, konpontzeko edo ordezkatzeko bada. 60 %
Gizarte-inguruabar, kultur inguruabar edo inguruabar historiko-artistiko bereziak direla eta edo enplegua edo txandakatzeko alojamendu iraunkorra sustatu beharra dela eta interes berezikotzat edo udalerrien onurarakotzat jotzen diren eraikuntza, instalazio edo obretarako. 75 %
Interes berezikotzat edo udal onuragarritzat jotzen bada edozein eraikuntza, instalazio edo obra, eraikinetako kanpoko fatxadak osorik birgaitzea dakartenean eta herri bidera ematen dutenean. 90 %
Kultur Ondarearen Legeak edo arau subsidiarioek babesturiko eraikinetako elementu bereziak artatzeko eta mantentzeko obrak. 60 %
Baserriak eta baserriei atxikiriko instalazioak birgaitzeko obrak, nekazaritzako, basoko edo abeltzaintzako ustiategia denean eta famili unitatearen diru-sarrera bakarra ustiategi horretakoa bada oro har. Horretarako, erakundeak emandako ziurtagiriaren bidez egiaztatuko da nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategiaren benetako neurriak gutxienez N.L.U. bat duela. 60 %
003 - Bestelako hobariak
Azpiegituretako inbertsio pribatuak bultzatzeko planekin loturiko eraikuntza, instalazio edo obrentzat. Hondakin urak saneamendu sare orokorrera eramateko asmoz hobi septikoak kentzera zuzendutako lanei lehentasuna emango zaie. 50 %
Babes ofizialeko etxebizitzei lotutako eraikuntza, instalazio edo obretarako edota etxebizitza horiek etxebizitza sozial sailkapen badute 50 %
Eraikinetako edo aurretik dauden eraikuntzetako barrerak kentzea dakarren edozein eraikuntza, instalazio edo obraren kasuan, baita aurretik igogailurik ez duten eraikinetan igogailua jartzea dakarren edozein eraikuntza, instalazio edo obraren kasuan ere. 90 %
Ostalaritzako Ordenantzan ezarritako baldintzak betetzeko egindako eraikuntza, instalazio eta obretan %50eko hobaria. 50 %
Autokontsumorako eguzki-energiaren aprobetxamendu termiko edo elektrikoak gauzatzeko sistemak sartzen dituzten eraikuntza, instalazio edo obrak. 95 %
001 - Tasak- Obra handiak eta/edo aurrekontua dutenak
18.000,01 eta 25.000,00 bitartean 435,48 Euro
25.000,01 eta 50.000,00 bitartean 544,35 Euro
50.000,01 eta 75.000,00 bitartean 707,66 Euro
75.000,01 eta 105.000,00 bitartean 816,53 Euro
105.000,00 baino gehiago (Gehienez ordaindu beharrekoa: 15.360,00 €) 0,78 %
Aurreikusitako epea: Hilabete 1
Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 3 hilabete
Isiltasun-administratiboaren izaera: Aldekoa

Dokumentazioaren administrazio azterketa, HAZak egingo du.

Eskaeraren kopia bat Udaltzaingoari bidaltzea.

Dagokion sailera bidali: Hirigintza

 • Espedientea teknikaren eta administrazioaren ikuspegitik aztertu.
 • Instantzia teknikoari zuzentzeko eskatu 
 • Beste erakunde edo/eta instantzia batzuei baimena eman
 • Txosten teknikoak eta juridikoak

Kitapena: Diruzaintza
Ebazpena
Jakinarazpena

Tokiko Gobernu Batzarra
Arlo Teknikoa - Hirigintza disziplina