Azken eguneraketa: 2021-06-28 11:31:42

AMOREBIETA-ETXANOKO UDALA

P4800300H

IL0094

Partzelazio, banantze eta elkartze lizentzia

Administrazio baimenak, desberdinak, lurzoru motaren arabera, adierazpen izaerakoak, orubeak, lur-sailak, finkak, lurrak edo eraikin bateko elementuak eta horien elkartzeen banaketarako gaitzen dutenak.

Pertsona fisiko edo juridikoak edo bere lege ordezkariak.

 

 • Hasierako finkaren, banandutakoen eta gainerako eliza amaren edo, hala denean, banaketatik edo elkartzetik sortutako finken deskribapena.
 • Finkaren/finken planoa.
 • Jabetzaren erregistroko ohar sinplea.
 • Ekintza gauzatu izanaren agiri publikoaren aurkezpena, lizentzia eman eta hurrengo hiru hilabeteko epean.
  Aurrez aurre:
 • Udaletxea - HAZ
  Udaletxea
  Herriko plaza z/g, 48340 AMOREBIETA-ETXANO
  Ordutegia: 7:30 - 15:00
  Posta arrunta:
 • Posta ziurtatua
  Herriko plaza z/g, 48340 AMOREBIETA-ETXANO
004 - Lur-zatiketak egin, eta finkak elkartu eta banatzeko zerbitzuak
Tramitatutako eragiketa bakoitzeko 58,59 Euro
Aurreikusitako epea: Hilabete 1
Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 3 hilabete
Isiltasun-administratiboaren izaera: Aldekoa

Dokumentazioaren administrazio azterketa, HAZak egingo du.

 • Espedienteen irekiera, HAZak egingo du.

Dagokion sailera bidali: Hirigintza

 • Espedientea teknikaren eta administrazioaren ikuspegitik aztertu.
 • Instantzia teknikoari zuzentzeko eskatu 

Kitapena: Diruzaintza
Ebazpena

Jakinarazpena

Tokiko Gobernu Batzarra
Arlo Teknikoa - Hirigintza disziplina

Administrazioaren isiltasunaren esanahia positiboa izango da, hirigintza edo lurralde arloko antolamenduaren kontrakoa ez bada.

Lizentzia emantzat ulertuko da, ekintza gauzatu izanaren agiri publikoa Udaletxean aurkeztu beharraren baldintza etengarriarekin, lizentzia eman eta hurrengo hiru hilabeteko epean; aurkezten ez bada, lizentziak balioa galduko du. 

Informazio gehiago

Bide telematikoz: bulegoteknikoa@amorebieta.eus

www.amorebieta-etxano.eus