Azken eguneraketa: 2021-04-27 10:28:39

AMOREBIETA-ETXANOKO UDALA

P4800300H

IL0059

Kultura eta kirol sailaren diru-laguntza emakida

Kultura sustatzeko jardueretara zuzendutako diru-laguntzak ematea, udalerrian ematen diren kategoria eta adierazpen guztietan. 

Kirola sustatzeko jardueretara zuzendutako diru-laguntzak ematea, udalerrian ematen diren kategoria eta adierazpen guztietan. 

Udalerriko auzoetan jai-ospakizunen antolaketara zuzendutako diru-laguntzak ematea. 

 

Euren jarduera Amorebieta-Etxanon gauzatzen duten eta dagokion erregistroan behar bezala inskribatuta dauden entitateek, elkarteek eta klubek.

Pertsona fisikoek, interesdunen talde baten ordezkari, noizean behingo ekimenez eta irabazizko asmorik gabe.

Entitate eskatzaile guztiek:

 • Eskaria aurkezten duen pertsonaren NAN.

 • Bizkaiko Foru Ogasunarekiko ordainketetan egunean dagoela ziurtatzen duen agiria.

 • Baimena, erakunde eskatzailea Gizarte Segurantzarekin dituenetan egunean dagoela egiaztatzeko.

Eskaria lehen aldiz aurkeztuz gero edo elkartean edo klubean aldaketak gertatu direnean:

 • Erakundearen IFK, erakunde juridikoa izanez gero.
 • Erakunde eskatzailearen Estatutuen kopia eta Zuzendaritza Taldearen eraketa, behar bezala inskribatutakoak Eusko Jaurlaritzako Elkarteen eta Erakundeen Erregistroan.

Diru-laguntza eskarirako:

 • Egitaraua.
 • Helburuak.
 • Diru-sarreren eta gastuen aurrekontua.
 • Elkartearen edo erakundearen datu eguneratuak.
 • Behar teknikoak.

Diru-laguntzaren justifikaziorako:

 • Bete diren helburuak.
 • Egindako jarduera plana.
 • Diru-sarreren eta gastuen balantzea.
 • Justifikaziorako fakturak
 • Publizitate aleak.
  Aurrez aurre:
 • Larrea kiroldegia
  Larrea kiroldegia
  Larrea z/g, 48340 AMOREBIETA-ETXANO
 • Zelaieta zentroa
  Zelaieta zentroa
  Zelaieta parkea z/g, 48340 AMOREBIETA-ETXANO

Kudeaketaren kostua Amorebieta-Etxanoko Udalak hartuko du bere gain.

Aurreikusitako epea: Hilabete 1

Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa

1. Dokumentazioaren administrazio azterketa, HAZak egingo du

2. Euskara sailera bidali

 • Teknikaren eta administrazioaren ikuspegitik aztertu
 • Udalarekiko zorrik ez dagoela egiaztatu
 • Instantzia teknikoari zuzentzeko eskatu 
 • Ebazpena
 • Jakinarazpena
 • Argitalpena
Kultura eta kiroletako zinegotzia ordezkaria
Kultura eta kirolak - Kirola

- Kultura eta kirol saileko diru-laguntzak izendunak dira (erakunde onuradunak eta udal aurrekontuan aurreikusitako zenbatekoak).