Azken eguneraketa: 2021-03-02 10:00:57

AMOREBIETA-ETXANOKO UDALA

P4800300H

IL0031

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga (TMIZ): Itzulketa, behin betiko baja dela eta

Ordaindutako ibilgailuen zergaren zatiaren itzulketa eskatzeko, ibilgailuaren behin betiko baja edo deuseztapena gertatzen denean.

Ordaindutako ibilgailuen zergaren zatia itzultzeko eskubidea dago, ibilgailuari Trafikoan baja eman eta hurrengo hilabetetik aurerra zenbatutako hilabeteetan prorrateatuta, baldin eta zergaren titularra eta, ondorioz, zerga hori ordaindu zuena, bada behin betiko baja egiten duena

Gauza bera gertatzen da Trafiko Buruzagitzako baja ibilgailuaren lapurretak eragin duenean.

Interesatutako edozeinek edo bere lege ordezkariak.

 • Eskaria eredu normalizatuan. (E019)
 • Eskatzaileak kasua ezagutzeko eta eskariari erantzun egokiagoa emateko beharrezkotzat hartzen duena.
 • Kudeaketetarako baimena: Izapidea egiten edo sinatzen duena interesatua ez bada (Ordezkatutako pertsonaren NAN aurkeztu beharko da).
  Aurrez aurre:
 • Udaletxea - HAZ
  Udaletxea
  Herriko plaza z/g, 48340 AMOREBIETA-ETXANO
  Ordutegia: 7:30 - 15:00
  Posta arrunta:
 • Posta ziurtatua
  Herriko plaza z/g, 48340 AMOREBIETA-ETXANO

Kudeaketaren kostua Udalak hartuko du bere gain.

Aurreikusitako epea: Hilabete 1
Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 6 hilabete
Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa
 1. Dokumentazioa jaso, egiaztatu eta eskaneatu, HAZak egingo du.

  Dagokion sailera bidali: Errentak eta diru-bilketa

          - Espedientea teknikaren administrazioaren ikuspegitik aztertu 

          - Zuzentzeko eskatu, hala bada 

  Ebazpena

  Jakinarazpena

  Ordainketa, hala bada 

Alkatetza
Ekonomia arloa - Diruzaintza eta zergen bilketa

Zergadunaren  egutegia

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga

 • Errolda jende aurrean: martxoaren 15etik 31ra
 • Borondatezko ordainketa: apirilaren 1etik maiatzaren 31ra.
 • Helbideratutakoak kontuan kargatzea: apirilaren 30ean.

Ohiko galderak:

1. Zer da Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga?

Izaera hori duten ibilgailuen titulartasuna zergapetzen duen zerga da. Udalak kudeatzen du zerga hori, Trafiko Buruzagitzak emandako informazioan oinarrituta.

2. Nork ordaindu behar du?

Urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean ibilgailuaren titular denak. Auto berria erosten den urtean matrikulatu aurretik ordaindu beharko da zerga. Urtean zehar egiten diren titulartasun edo helbide aldaketek ez dute eraginkortasunik hurrengo urtera arte. Erabilitako ibilgailu bat eskuratzean, urte horretako ordainagiria urtarrilaren 1ean ibilgailuaren titular denak ordainduko du.

3. Zein Udaletan ordaindu behar da?

Ibilgailuaren zirkulazio baimenean agertzen den helbideari dagokion Udalean.

4. Eta titularra zirkulazio baimenean agertzen dena ez den beste helbide batean bizi bada?

Ibilgailuaren zirkulazio baimenean agertzen den helbideari dagokion udalerrian ordaindu beharko du zerga.

5. Eta beste udalerri batean erroldatzen bada?

Trafiko Buruzagitzan ez badu aldatzen zirkulazio baimenean agertzen den helbidea, beste udalerri batean bizi bada ere, zirkulazio baimenean agertzen den helbideari dagokion udalerrian ordaindu beharko du zerga.

6. Eta ibilgailua saldu badu?

Saldu arren Trafiko Buruzagitzan ez badu transferentzia izapidetu, ordainagiria titular berak jasotzen jarraituko du. Transferentzia Trafiko Buruzagitzan izapidetu badu, zergaren aldakea hurrengo urtean gertatuko da.

7. Eta autoa ez badago erabilgarri, bertan behera utzita badago edo autoak desegiteko leku batera eraman badu?

Urteko ordainagiria ordaintzen jarraitu beharko da Trafiko Buruzagitzan baja izapidetu arte. Hori egiten denean, Udalak urtea amaitu arte geratzen diren hilabete naturalei dagokien partea itzuliko du, bajaren hurrengo hilabetetik aurrera hasita. Helbideratutako ordainagirien kasuan, proportziozko partea ofizioz itzuliko da ordainketarako dagoen kontu zenbaki berean. Helbideratuta ez dauden ordainagirien kasuan, Udala harremanetan jarriko da titularrekin, eta itzulketa egiteko kontu zenbakia eskatuko die.

8. Zeintzuk daude salbuetsita?

Beste batzuen artean (anbulantziak, ibilgailu ofizialak...), mugikortasun urria duten pertsonentzako ibilgailuak eta ezintasuna duten eta euren erabilera esklusiborako diren pertsonen izenean matrikulatutako ibilgailuak ere salbuetsita daude.

9. Zeintzuk daude hobarituta?

Kuotaren -%100: ibilgailu historikoak.

Kuotaren -%50: familia ugari izaera eta 4 seme-alaba edo gehiago dituen familia bateko kideren bat titular den ibilgailuak.

Kuotaren -%95: ibilgailu elektrikoak.

Kuotaren -%75: ibilgailu hibridoak, lau ekitalditan, matrikulatu direnetik.

10. Zelan eta non ordaintzen da?

Ahal izanez gero, ordainagiria edozein banku erakundetan helbideratuz. Herritarrak ez badu ordainketa helbideratu nahi, ordainagiria Udal Diruzaintzan (udaletxea) edo edozen banku bulegotan ordaindu ahal izango du, Udalak jakinaraziko duen borondatezko epearen barruan.

11. Zer gertatzen da kitapenaren jakinarazpenean adierazten diren epeetan ordaintzen ez bada?

Betearazpen bideko diru-bilketa prozesuari ekingo zaio, eta zordunaren ondarea bahitu ere egin ahal izango da, ordaindu gabeko ordainagiriak kobratu ahal izateko.

Informazio gehiago

Udala: Tfno. 94 630 00 02 (Errentak eta diru-bilketa)

diruzaintza@amorebieta.eus

www.amorebieta-etxano.eus