Azken eguneraketa: 2021-03-02 09:51:11

AMOREBIETA-ETXANOKO UDALA

P4800300H

IL0025

Ordainketa Zatitzea / Atzeratzea: Eskaria

Zorren ordainkea zatitzea: Zerga zorren ordainketa hainbat kuotatan zatitzea, denbora luzeagoan ordaintzeko.

Zorren ordainkea atzeratzea: Zerga zorra mugaegunaren ondorengo une batean ordaintzean, dena batera.

Interesatutako edozeinek edo bere lege ordezkariak.

 

 • Behar bezala betetako eskari eredua (E007). Inprimakian zatikapenaren epe zenbakia adierazi behar da; baita kargu eguna noiz egingo den aukeratu (hilearen 1ean edo 15ean).
 • Eskatzaileak beharrezkotzat irizten diona, kasua ezagutzeko eta eskariari erantzun egokia emateko.  
 • GESTIOEN BAIMENA: Izapidea edo sinadura interesatua ez den pertsonak egiten badu (Ordezkatutako pertsonaren NAN aurkeztu beharko da).
 • Ordaindu beharreko kuotak helbideratzeko, banketxeko kontuaren titulartasuna ziurtatzen duen dokumentua.
  Aurrez aurre:
 • Udaletxea - HAZ
  Udaletxea
  Herriko plaza z/g, 48340 AMOREBIETA-ETXANO
  Ordutegia: 7:30 - 15:00
  Posta arrunta:
 • Posta ziurtatua
  Herriko plaza z/g, 48340 AMOREBIETA-ETXANO

Atzeratutako edo zatitutako kopouruek atzerapeneko interesa eragingo dute, Bizkaiko Foru Aldundiak arauz ezarritakoaren arabera.

Aurreikusitako epea: Aste 1
Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 2 hilabete
Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa

Eskabidearen sarrera, HAZak egingo du.

Dagokion sailera bidali: Errentak eta diru-bilketa

        - Espedientea teknikaren administrazioaren ikuspegitik aztertu 

        - Instantzia teknikoari zuzentzeko eskatu 

Ebazpena

Jakinarazpena

Alkatetza
Ekonomia arloa - Diruzaintza eta zergen bilketa

Emateko irizpide orokorra.

Borondatezko epealdian zorren atzerapenak eta zatiketak ondoren adierazten den bezala emango dira:

 • 450,00 € eta 3.000,00 € arteko zorrak: 9 hilabete arte. Diruzaintzak ematen du.
 • 3.000,01 € eta 6.000,00 € arteko zorrak: 15 hilabete arte. Diruzaintzak ematen du.
 • 6.000,01 €-tik gorako zorrak: 24 hilabete arte. Alkatetzak ematen du.

Irizpide orokorrez, ez da 450 €-tik beherako zorrik onartuko.

Izaera orokorrez, zordunari ez zaio bermerik eskatuko ordaindu gabe dagoen zenbateko osoa 6.000,00 €-tiko gorakoa ez denean.

Informazio gehiago

Udala: Tfnoa. 94 630 00 02 (Errentak eta Diru-bilketa)

diruzaintza@amorebieta.eus

www.amorebieta-etxano.eus