Azken eguneraketa: 2021-05-13 10:20:40

AMOREBIETA-ETXANOKO UDALA

P4800300H

IL0018

Beste salbuespen, hobari eta ez betebehar adierazpen eskaria

Zerga bakoitzaren arautegi berezian, prozedura espezifikorik gabe, aurreikusten diren erregu izaerako beste salbuespen, hobari eta ez betebehar adierazpen batzuk eskatzeko. 

Interesatutako edozeinek edo bere lege ordezkariak.

 • Eskari inprimakia eredu normalizatuan. (E007)
 • Interesatutako pertsonaren edo ordezkariaren NAN edo IFK edo horiek ordezkatzen dituen beste nortasun agiri bat.
 • Izapidea egiten edo sinatzen duen pertsona interesatua ez bada, ordezkatutako pertsonaren NAN aurkeztu beharko da.
 • Zerga figuraren eta salbuespen edo sujezio eza motaren arabera, zerga arautzen duen ordenantza fiskalean salbuespena betetzen dela egiaztatzeko kasu bakoitzean eskatzen dena. Hiri Lurren Balioaren Gehikuntzaren gaineko Zergaren kasuan, aurreko transmisiaren dokumentu publikoa aurkeztu beharko da.
  Aurrez aurre:
 • Udaletxea - HAZ
  Udaletxea
  Herriko plaza z/g, 48340 AMOREBIETA-ETXANO
  Ordutegia: 7:30 - 15:00
  Posta arrunta:
 • Posta ziurtatua
  Herriko plaza z/g, 48340 AMOREBIETA-ETXANO

Kudeaketaren kostua Udalak hartuko du bere gain.

Aurreikusitako epea: Aste 1
Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 6 hilabete
Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa

Dagokion zerga edo tasa arautzen duen Udal Ordenantza Fiskala.


Diruzaintzari bidal.

        - Espedientea dagokion teknikariari eta administrazioaren ikuspegitik aztertu 

        - Instantzia teknikoari zuzentzeko eskatu 

Ebazpena

Jakinarazpena

Erroldan sartu

Alkatetza
Ekonomia arloa - Diruzaintza eta zergen bilketa

Berariaz, ez betebehar adierazpena eskatu ahal izango da Hiri Izaerako Lurren Balio Handitzearen Zergaren kitapenen (plusbaliak) ez bidezkotasun kasuetan, balio handitzerik egon ez dela egiaztatzen den kasuetarako Hiri Izaerako Lurren Balio Handitzeari buruzko ekainaren 30eko 8/1989 Foru Araua aldatu duen ekainaren 20ko 3/2017 Foru Dekretu Arauemailea onetsi ondoren.

Informazio gehiago

Udala: Tfnoa. 94 630 00 02 (Errentak eta diru-bilketa)

diruzaintza@amorebieta.eus

www.amorebieta-etxano.eus